STOWARZYSZENIA I RUCHY

- Droga Neokatechumenalna,
- Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich,
- Wspólnoty Żywego Różańca Kobiet i Mężczyzn,
- Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci,
- Grupa Modlitewna Przyjaciół Radia Maryja,
- Apostolstwo Trzeźwości - w tym Grupa AA i Poradnictwo Trzeźwościowe,
- Parafialny Klub Seniora,
- Parafialny Zespół Caritas,
- Katolickie Poradnictwo Rodzinne,
- Parafialne Apostolstwo Prasy i Książki Katolickiej,
- Zespół Parafialnej Katechezy Chrzcielnej i Przedślubnej,
- Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
- Schola dziewczęca