OGŁOSZENIA PARAFIALNE

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021 r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Powszechnym Tydzień Misyjny. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne. 2. Nabożeństwa różańcowe, w tym tygodniu, połączymy z rozważaniami misyjnymi. Zachęcamy dzieci do udziału w modlitwie różańcowej w poniedziałek i w czwartek o godz. 16.30.

3. Cieszymy się, że rozpoczęły się próby chóru liturgicznego. Nadal oczekujemy na chętne osoby, zarówno mężczyzn jak i kobiety, i młodzież po skończonym 15. roku życia. Kolejna próba w najbliższy wtorek o godz. 18.15 w kościele. Nasza dzisiejsza zachęta kierowana jest szczególnie do młodzieńców po ukończonym 15 roku życia i do dojrzałych mężczyzn, by chętnie włączyli się w próby chóru. Powstający chór jest chórem liturgicznym, a więc mogą do niego należeć także Wierni z innych parafii.

4. W czwartek obchodzone będzie święto Świętych Apostołów Szymona Gorliwego i Judy Tadeusza – patrona spraw beznadziejnych. W okresie staropolskim mawiano: Jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy. Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czwartek do godz. 20.00.

5. Dnia, 1. listopada, obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św., w niedzielę, o godz. 18.00., będzie już Mszą z uroczystości Wszystkich Świętych. Msza św. i procesja za zmarłych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej zostanie odprawiona 1 XI o godz. 12.00, a w Dzień Zaduszny 2 XI o godz. 13.30.

6. Pierwszych, osiem dni listopada to czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Od uroczystości Wszystkich Świętych, do 8. listopada włącznie, można zyskać odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

- wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego;
- pobożnie nawiedzić cmentarz i odmówić tam, choćby myślną modlitwę za zmarłych;
- być w stanie łaski uświęcającej;
- przyjąć Komunię świętą w dniu zyskania odpustu;
- odmówić modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Karty wypominkowe można pobrać w kruchcie kościoła.

7. W listopadzie, Ks. Łukasz, odwiedzi Chorych ze stałej listy, w III sobotę listopada, tj. 20 listopada.

8. Prosimy, by Wierni, którzy zamówili intencję mszalną na dany dzień, przed jej odprawieniem, w gablocie parafialnej lub na stronie internetowej parafii, sprawdzili treść intencji – wszelkie nieścisłości prosimy zgłaszać Panu Józefowi lub Księdzu Łukaszowi, czy też poprzez adres internetowy parafii. Informujemy, że rezerwacje intencji mszalnych nie podane dwa tygodnie wcześniej będą anulowane i zastępowane przez innych ofiarodawców.

9. Ksiądz Proboszcz dziękuje Czcigodnym Wiernym za ofiary składane na tacę oraz do skarbon, i poprzez bankowość elektroniczną, oraz za ofiary składane w Kancelarii Parafialnej – z wpisem w Złotej Księdze Darczyńców.

10. Przypominamy o konieczności zakrywania w kościele ust i nosa. Pamiętajmy też o zachowaniu odpowiedniego dystansu.

11. Przypominamy, że osoby które pragną przyjąć Komunię św. na rękę, proszone są o podchodzenie do szafarza przy tablicy informacyjnej z napisem „Komunia św. na rękę”, pozostali szafarze udzielają Komunię św. w formie tradycyjnej.

12. Do nabycia Przewodnik Katolicki. Można zakupić także kalendarz – cegiełkę: DZIADKOWIE – miłość bez granic, w cenie 50. zł – fundusze z rozprowadzenia kalendarzy zostaną przekazane na rzecz hospicjum otaczającego opieką psychologiczną i lekarską rodzinę oczekującą dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę bądź upośledzenie. Zachęcamy także do zapoznania się z działalnością Fundacji Redemptoris Missio poprzez lekturę bezpłatnego biuletynu wyłożonego na stoliku w kruchcie kościoła (fundacja ta organizuje pomoc medyczną i za pośrednictwem misjonarzy dociera do tych, którzy żyją w skrajnym ubóstwie).

13. Pan powołał do wieczności, w tych ostatnich dniach: śp. Juliusza Rzeźnika z ul. Noakowskiego, śp. Czesława Rybarczyka z ul. Sandomierskiej. Rodzinom przeżywającym żałobę wyrażamy serdeczne współczucie, a zmarłych ogarnijmy teraz szczerą modlitwą: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie…