OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1 NIEDZIELA Wielkiego Postu – 18.02.2018 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00. Wszyscy winniśmy chętnie uczestniczyć w tym staropolskim nabożeństwie pasyjnym, kiedy to śpiewając strofy o Męce Pańskiej, myślimy o zbawczym czynie Pana Jezusa i boleściach Jego Matki. Po Gorzkich Żalach, Msza św. o godz. 15.45.

2. W środę, nowenna do Matki Bożej, o godz. 17.30.

3. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia wspólnoty chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego Następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy Kościoła Powszechnego. W czwartek, adoracja Najświętszego Sakramentu, do godz. 20.00.

4. W każdy piątek, Droga Krzyżowa, o godz. 9.00., 16.30. i 17.30.

5. Do połowy marca, w poszczególne weekendy, trwają rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, w których uczestniczą szafarze i kandydaci na szafarzy z naszej Parafii.

6. W związku z apelem Ojca Świętego Franciszka, który wezwał cały Kościół, aby 23. lutego, był Dniem Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Jesteśmy zachęceni, by poprzez post i osobistą modlitwę włączyć się w dzieło wypraszania pokoju dla tych krajów, stąd w piątek, po Drodze Krzyżowej o godz. 9.00., zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament, odmówimy modlitwy o pokój i rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończy się Mszą św. o godz. 12.00.

7. W niedzielę, 25. lutego, odbędzie się Kiermasz dewocjonaliów i książek religijnych w Dolnym kościele.

8. W przyszłą niedzielę przeprowadzona będzie zbiórka do puszek na Misyjne Dzieła Pomocy Ad gentes.

9. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.

10. Pan powołał do wieczności, w tych ostatnich dniach: śp. Pawła Saganowskiego z ul. Sandomierskiej, śp. Attila Kosedowskiego z ul. Sandomierskiej, śp. Czesławę Ożdżyńską z ul. Sandomierskiej, śp. Józefa Kułakowskiego z ul. Sandomierskiej, śp. Jana Szymańskiego z ul. Noakowskiego, śp. Marcina Reimusa z ul. Baczyńskiego. Rodzinom przeżywającym żałobę wyrażamy serdeczne współczucie, a zmarłych ogarnijmy teraz szczerą modlitwą: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie…