OGŁOSZENIA PARAFIALNE

20 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018 r.

1. W poniedziałek, po Mszy św. o godz. 17.00. odmówimy sierpniowe modlitwy o trzeźwość.

2. W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Bernarda – wielkiego czciciela Matki Najświętszej, we wtorek Świętego Piusa X Papieża, który odrodził życie eucharystyczne w Kościele; w środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, w piątek przypada święto Świętego Bartłomieja Apostoła; zaś w przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

3. Przypominamy, że od 12. września przeżywać będziemy Misje Święte – módlmy się o błogosławione owoce Misji Świętych i światło Ducha Świętego dla Misjonarzy, których Władza Duchowna pośle do naszej Parafii z posługą głoszenia Słowa Bożego; zaś 19. i 20. września cieszyć się będziemy w naszym kościele Nawiedzeniem Obrazu Jasnogórskiego.

4. Nowenna w środę w łączności ze Mszą św. o godz. 17.00.

5. W czwartek, po Mszy św. o godz. 17.00., zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament odmówimy litanie do Imienia Jezus i modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyny. Święty Jan Paweł II uczył nas, że podczas adoracji „uczymy się głębiej poznawać Tego, który oddał samego siebie, w różnych tajemnicach swego Boskiego i ludzkiego życia i w ten sposób stajemy się prawdziwymi uczniami Pana” - adoracja w czwartek do godz. 20.00.

6. W przyszłą niedziele we wszystkich kościołach Diecezji czytany będzie List Pasterski Księdza Biskupa Ordynariusza przed uroczystościami Peregrynacji.

7. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.

8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli - niech Najświętsza Maryja Panna Częstochowska ma nas wszystkich w swojej matczynej opiece!

9. Pan powołał do wieczności, w tych ostatnich dniach: śp. Barbarę Cejner z ul. Baczyńskiego, śp. Marka Staniewskiego z ul. Baczyńskiego, śp. Tadeusza Kużdowicza z ul. Baczyńskiego. Rodzinom przeżywającym żałobę wyrażamy serdeczne współczucie, a zmarłych ogarnijmy teraz szczerą modlitwą: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie…