OGŁOSZENIA PARAFIALNE

5 NIEDZIELA Wielkiego Postu – 26.03.2023 r.

1. Od V niedzieli wielkopostnej zasłania się w kościołach krzyże. Zwyczaj ten, chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże niekiedy nie posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami, stąd w okresie rozważania Męki Pańskiej, należało zasłonić znaki bogactwa i tryumfu.

2. Dzisiaj, po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.

3. W I środę miesiąca, modlitwy za wstawiennictwem Św. Józefa, po Mszy św., o godz. 7.00.

4. Nowenna, w środę o godz. 17.30; Msza św. w int. próśb i podziękowań, o godz. 17.00. Intencje na nowennę można składać w Biurze parafialnym.

5. W czwartek, adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz. 10.30 do godz. 12.00.

6. W I sobotę miesiąca, Msza św. o godz. 9.00, i po niej adoracja Najświętszego sakramentu.

7. Nadal zapraszamy chętne osoby do włączenia się w próby chóru liturgicznego, działającego przy naszym kościele.

8. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.

9. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Błogosławieństwo gałązek palmowych, podczas każdej Mszy św.; uroczyste wejście z palmami, o godz. 11.30, z większym udziałem dzieci – rozpoczęcie na placu kościelnym, i procesja jerozolimska, przygotowana przez Neokatechumenat, o g. 13.00. Wierni, zasadniczo, we własnym zakresie, przygotowują gałązki palmowe do pobłogosławienia (u. p. Wacława, będzie można nabyć palemki). W Niedzielę Palmową, przed Mszą św. o godz.: 11.30 i 13.00, z racji uroczystych procesji, nie będzie okazji do Spowiedzi św.; w Niedzielę Palmową, dodatkowa okazja do Spowiedzi św., od godz. 17.30 do godz. 20.00.

10. Odwiedziny chorych (spoza stałej listy), będą miały miejsce dnia 5 kwietnia, od godz. 9.00 – zgłoszenia w Biurze parafialnym.