OGŁOSZENIA PARAFIALNE

5 NIEDZIELA Wielkiego Postu – 18.03.2018 r.

1. Od V niedzieli wielkopostnej zasłania się w kościołach krzyże. Zwyczaj ten, chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże niekiedy nie posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami, stąd w okresie rozważania Męki Pańskiej, należało zasłonić bogactwo i znaki tryumfu.

2. Kiermasz w Dolnym Kościele, do godz. 14.00.

3. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do skarbony kościelnej z napisem Ofiara na kwiaty.

4. W poniedziałek, 19. marca, przypada uroczystość św. Józefa Opiekuna rodzin i Patrona Kościoła Powszechnego – Decyzją Papieża Benedykta XVI – po kilkudziesięciu latach przerwy – wzywany Jego opieki w każdej Mszy św. Zachęcamy także, aby w osobistej modlitwie opiece Świętego Józefa polecać nasze rodziny, zwłaszcza mężczyzn i ojców, poszukujących pracy oraz chorych. Święty Józef jest także patronem dobrej śmierci, czyli takiej, kiedy człowiek odchodzi z tego świata zaopatrzony sakramentami świętymi, pojednany z Bogiem i z ludźmi. Msze św. tego dnia o godz. 7.00., 9.00. i 17.00. – podczas tej Mszy św., odbędzie się promocja nowych ministrantów.

5. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 15.00. Po Gorzkich Żalach - Msza św.

6. Dnia, 25. marca, przypada rocznica powstania naszej Diecezji.

7. Do wtorku włącznie będzie wystawiony kontener na makulaturę.

8. Nowenna w środę o godz. 17.30. O godz. 18.00. – Msza św. w intencji próśb i podziękowań.

9. W czwartek, adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz. 17.30. do godz. 20.00.

10. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Błogosławieństwo gałązek palmowych, podczas każdej Mszy św. Wsłuchiwać się też będziemy w opis Męki Pańskiej. Procesja z palmami o godz. 10.00., 11.30., i 13.00. – rozpoczęcie na zewnątrz kościoła, przed głównymi bramami do kościoła.

11. Okazja do Spowiedzi św.: w dni zwykłe – 15 min. przed Mszą św., w Niedzielę Palmową, z racji procesji z palmami tylko przed Mszą św. o godz. 7.00. i 8.00.; i popołudniu: od 15.00. do godz. 18.00. Dzień Spowiedzi Parafialnej, z udziałem zaproszonych księży będzie w Wielki Poniedziałek. Chorych i nie wychodzących z domu, odwiedzimy z posługą sakramentalną, w sobotę – 24. marca. Zgłoszenia w Biurze Parafialnym i telefonicznie.