Ogłoszenia parafialne

5 NIEDZIELA Wielkiego Postu – 26.03.2023 r.

1. Od V niedzieli wielkopostnej zasłania się w kościołach krzyże. Zwyczaj ten, chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże niekiedy nie posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami, stąd w okresie rozważania Męki Pańskiej, należało zasłonić znaki bogactwa i tryumfu.

INTENCJE MSZALNE 26.03.2023 – 2.04.2023 roku