Ogłoszenia parafialne

5 NIEDZIELA Wielkiego Postu – 18.03.2018 r.

1. Od V niedzieli wielkopostnej zasłania się w kościołach krzyże. Zwyczaj ten, chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże niekiedy nie posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami, stąd w okresie rozważania Męki Pańskiej, należało zasłonić bogactwo i znaki tryumfu.

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 19.03.2018 – 25.03.2018 roku
Poniedziałek, 19.03.2018 rok UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

7.00 ++ Józef, Waleria, Alfons, Łucja, Monika, Jan KOPYCIŃSCY
9.00 ++ Monika, Józef, Marianna, Stanisław(M) BARAŃSCY
17.00 + Józef JĘDCZAK