HISTORIA PARAFII

Odpust: III niedziela września.

Wieczysta Adoracja: 13 marca, 4 sierpnia, 3 grudnia.

Data erygowania parafii: 1 stycznia 1984.

Już w okresie międzywojennym planowano wybudowanie kościoła dla Kapuścisk, dzielnicy zamieszkałej wówczas przez rolników i ogrodników.

Z inicjatywy proboszcza bydgoskiej fary ks. kan. Józefa Schulza powstał komitet budowy kościoła, a od 1938 r. zaczęto sprawować Msze św. w niedzielę i święta w głównym korytarzu szkoły podstawowej przy ul.Sandomierskiej.

Opiekę duszpasterska sprawowali wówczas wikariusze parafii farnej.

Wybuch wojny pokrzyżował plany budowy świątyni. Ideę kościoła dla Kapuścisk udało się zrealizować dopiero w połowie lat 80-tych XX w. 1 stycznia 1984 r. kard. Józef Glemp erygował parafię pw. Opatrzności Bożej, której proboszczem ustanowił równocześnie z parafią św. Polskich Braci Męczenników ks. Romualda Biniaka.
W 1986 r. uzyskano teren pod lokalizacje kościoła i tymczasowej kaplicy, a ks. Maciej Gutmajer został proboszczem nowej parafii. Pierwszą Mszę św. odprawiono 25 grudnia 1986 r.

W maju 1987r. rozpoczęto budowę kaplicy tymczasowej z zapleczem katechetycznym i mieszkalnym, którą 13 września 1987 r. poświęcił bp Jan Michalski. W lipcu 1992 r. po latach zabiegów o pozwolenie rozpoczęto budowę kościoła. 19 września 1992 r. abp Henryk Muszyński wmurował kamień węgielny przywieziony z Getsemani i poświęcił plac budowy.

W czasie prac budowlanych dwukrotnie spłonął dach świątyni (30 kwietnia 1996 r. oraz 9 maja 1997 r.). 19 września 1998 r. abp Henryk Muszyński dokonał poświęcenia świątyni.

Z tym momentem nastąpiło oddanie kościoła do użytku w stanie pół-surowym W marcu 2008 r. wykonaniem ozdobnego sufitu zakończono budowę kościoła. 4 stycznia 2009 r. kard. Józef Glemp Prymas Polski, dokonał konsekracji świątyni.